PuneRuralPolice

Pune Rural Police: पुणे ग्रामीण पोलीसांना देणार दोन स्पीडगन

ग्रामीण पोलीस वाहतूक विभागाच्या मागणीनुसार रस्ता सुरक्षा निधीतून वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी २ स्पीडगन लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात असे...