Sus

National Highway: असा आहे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 वर पाषाण-सूसला जोडणारा उड्डाणपूल

४१ कोटी रुपये खर्चातून उभारलेला ४७० मीटर लांबीचा हा उड्डाणपूल राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ वर पाषाण-सूसला जोडणारा आहे. राष्ट्रीय महामार्ग...